Category Archives: פסק הדין בישראל

Judgement in Israel פסק הדין בישראל

לאורך כל התנ”ך, ממלכות הגברים מסומלות על ידי ‘בבל’, וממלכת האל על ידי ‘ירושלים’ (גולת הכותרת של ישראל) – ערים המוגדרות על ידי אנטיתזה. אלוהים שוקל ומודד אותם – ירושלים הפכה לבבל לישראל הוטלה המשימה להיות ‘אור לאומות’ – להביא … Continue reading

Posted in Babylon, Daniel, Mene Mene Tekel Parsin, Revelation and Daniel, פסק הדין בישראל | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment